Signalen AB Helproffs på begagnade bildelar!
Nytt varumärke för begagnade bildelar
Bildemonterarna kommer nu att öka marknadsbearbetningen och lanserar bland annat ett nytt varumärke, LAGA Tänk begagnat först.
Målsättningen är att göra både konsumenter, verkstäder och försäkringsbolag mer medvetna om fördelarna med begagnade bildelar. Huvudbudskapet som LAGA står för kan sammanfattas i "Tänk Begagnat Först".

Genom att återvinna och återanvända  begagnade bildelar är vi också med och värnar om miljön.
Att vi samordnar våra aktiviteter för att sätta "begagnade bildelar" i fokus innebär också bl.a. att vi utökar insamling av stommar samt utvecklar arbetet med samordning av det skrot som blir kvar när de återanvändbara delarna tagits tillvara.

Mer information finns på
www.laga.se
© Signalen AB, Västra Oknebäcksvägen 7, 383 25 Mönsterås Email: info@signalenab.se, Vxl: 0499-490 00, Fax: 0499-490 40