Signalen AB Helproffs på begagnade bildelar!

Vår Miljöpolicy
Företaget ska driva verksamheterna inom nedanstående områden på ett sådant sätt att miljön skonas och miljöpåverkan, inom ekonomiskt rimliga ramar minskas:

Import, verkstad, demontering av bilar, transporter och lager.

Vi skall sträva efter att överträffa de krav som lagstiftningen ställer på oss.

Vi skall målmedvetet följa våra förbättringsmål.

Vi skall, inom ekonomiskt rimliga ramar, prioritera de varor och tjänster, som innebär minst belastning på miljön.

Vi skall aktivt delge leverantörer och entreprenörer vårt miljötänkande vid upphandling av varor och tjänster.

Vi skall delge och informera såväl kommun, länsstyrelse som övriga instanser, som berörs av vår miljörapportering, när det gäller verksamheten.

Personalen skall ges god utbildning och kunskap om miljöledningsfrågor.

Detta skall ske genom löpande information och aktivt engagemang.

Företaget och dess ledning skall vara lyhörda för och snabbt utvärdera såväl lokala som globala miljöforskningsframsteg, som kan tillföras verksamheten.

2004-08-30
Leif Fehling
VD


© Signalen AB, Västra Oknebäcksvägen 7, 383 25 Mönsterås Email: info@signalenab.se, Vxl: 0499-490 00, Fax: 0499-490 40